Sayfanın Başına Dön
20:43 - 07 Temmuz 2015 Salı 

Yasin-i Şerif okumanın fazileti

Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın on fâidesi vardır:

22.11.2013 - 10:44

Takıyyüddin Hısni hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerden olup Hazret-i Hüseyin'in neslindendir. 1351 (H. 752)’de Suriye’de bulunan Hısn'da doğdu. 1426 (H.829)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:
Ölüm hâlindeki hastaya su içirmek sünnettir. İhtiyâcı görülürse vâcip olur. İçince ferahladığı görülürse vâcipliği artar. O ânda şeytân, sâf su gösterip, senden başka mabudum yok dersen, sana içiririm dediği, hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir.

Hasta yanında (Yasîn) sûre-i şerîfesini okumak mühim sünnettir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.) Yani can vermenin hâsıl edeceği susuzluğu duymaz. Kur’ân-ı kerîmi, ölüler de işitir ve fâidelenir. Cenâze taşıyanların, kabir ziyâret edenlerin, maddî bir karşılık düşünmeyerek, Kur’ân-ı kerîmden bir parçayı Allah rızâsı için okuyarak, sevâbını meyyitin rûhuna hediye etmeleri sünnettir.


Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın on fâidesi vardır:


1- Aç olan, tok olur. Yani, ummadığı yerden rızk gelir.


2- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.


3- Elbisesi olmayan, elbise bulur.


4- Eceli gelmeyen hasta şifâ bulur.


5- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.


6- Ölürken, Cennet melekleri gelip, görünür.


7- İnsan korktuğundan emîn olur.


8- Misâfir ve garîp yardımcı bulur.


9- Bekârların evlenmesi kolay olur.


10- Kaybolan şey bulunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lâzımdır.


Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Ölüm hastası yanında, bir sûre okununca, her harfi için bir melek gelip, rûhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenâzesi ile birlikte giderler. Namâzında bulunurlar. Gömülürken bulunurlar. Hep dua ederler.)


Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Müslümân bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya doymuş olarak rûhunu teslîm eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyâcı olmaz.)


Vehbi Tülek - Türkiye GazetesiYorum Yaz
Bu Habere Yapılan Yorumlar
yıldırım tekstil